Professionell bergsprängning i Stockholm och Uppsala

Vi är experter på bergsprängning.

Välkommen till Upplands Bergentreprenad. Vi är ett företag som specialiserat oss på bergsprängning och bergspräckning och vi åtar oss uppdrag i både Stockholm och Uppsala. Våra bergsprängare har hög kapacitet och detta innebär att vi kan bistå med vår expertis både i samband med större entreprenader och mer komplexa byggprojekt – liksom vid enklare typer av arbeten hemma hos privatpersoner. 

Vi har en lång erfarenhet av mycket komplicerade bergprojekt där det ställs höga krav på sprängningen. Vi har även erfarenhet av olika specialsprängningar såsom undervattenssprängning, betongsprängning samt känslig inomhussprängning.

Trygg och säker bergsprängning i Stockholm / Uppsala

Vi har lång erfarenhet av bergsprängning och vi samtliga anställda hos oss är utbildade och certifierade bergsprängare. Det handlar, oavsett om det gäller ett stort projekt eller ett mindre sådant, alltid om att minimera riskerna. 

Bergsprängning i Uppsala kan vara farligt och detta innebär också att vi alltid startar med en riskanalys där vi genomför en geoteknisk undersökning och fastställer vilken typ av bergart det handlar om och där vi exempelvis mäter avstånd till närliggande fastigheter och byggnader. 

Givetvis så sker alla bergsprängningar i enlighet med de lagar, regler och protokoll som finns. Vårt mål är att genomföra en bergsprängning i Stockholm på ett effektivt sätt, men även att utesluta riskerna. 

Rätt metodik och teknik vid bergsprängning

Den geotekniska undersökningen som sker initialt ger oss värdefull fakta om vilken typ av berg som ska sprängas – och därmed också vilken typ av metod som bäst lämpar sig för uppgiften. Det är en komplex undersökning där vi även ser över exempelvis svagheter som kan försvåra en sprängning och där vi även ser om det eventuellt kan finnas sprickbildning som måste hanteras på ett speciellt sätt. 

Många tänker sig att en bergsprängning i Uppsala handlar om att borra några hål och sticka in några dynamitgubbar i dessa. Ingenting kunde vara mer fel. Allt handlar om att välja rätt metod, välja rätt mängd sprängämnen – och rätt typ – samt att säkerställa att en bergsprängning kan ske effektivt, men ändå kontrollerat. Det handlar om kunskap, utbildning och erfarenhet. 

Goda referenser från tidigare projekt

Som bergsprängare i Uppsala har vi lång erfarenhet och har hjälpt till vid både större och mindre projekt. Detta har också gjort att vi har en massa referenser och nöjda kunder som alltid väljer oss för nya uppdrag inom bergsprängning. Vill du verifiera vår kvalitet så sätter vi dig gärna i kontakt med några av dessa och ser till att du får veta mer om oss och hur vi arbetar. 

Vårt mål är att alltid få kunder som ser oss som det självklara valet inom bergsprängning i Stockholm och Uppsala. Varje kund som återkommer är en kund som är nöjd med den tjänst vi levererat. Det är ett riktigt gott betyg. 

Vibrationer kan skada fastigheter

Lika viktigt som det är att spränga bort berg för att kunna starta upp olika byggprojekt är det att man säkerställer att närliggande fastigheter, byggnader och villor inte tar skada. En bergsprängning skapar en enorm kraft och leder till att enorma vibrationer skapas. Dessa är farliga sett till att de kan få närliggande byggnader att skadas. 

Skador vanliga vid privata sprängningar

En felaktig detonation och en undermåligt planerad bergsprängning kan medföra enorma kostnader då man exempelvis kan bli tvungen att ersätta fönster som gått sönder på närliggande byggnader. Detta är tyvärr inte ovanligt att se – och i synnerhet då privatpersoner ska förbereda för grunder till villor som ska byggas. Med oss garanteras du en trygg och säker bergsprängning där inga närliggande objekt riskerar att skadas. Detta blir synnerligen viktigt vid mer centrala sprängningar i Uppsala och Stockholm. 

Bergsprängning med miljön i fokus

En bergsprängning handlar om att spränga bort berg för att kunna bygga nödvändig infrastruktur, bostäder, sjukhus, idrottshallar och så vidare. Man förstör naturen – men paradoxalt nog så ligger vårt arbete även i att se till att natur och miljö inte tar onödig skada. Vårt mål är att alltid sätta miljön i fokus. Vi följer alla de hårda föreskrifter som finns och vi implementerar alltid åtgärder i vårt arbetssätt som ska minska skadan på miljön.

Tydlig information om planerad bergsprängning

Samma sak gäller miljön för exempelvis personer som bor nära en planerad bergsprängning i Stockholm. Med tydlig och rak information och med alla tänkbara skyddsåtgärder ser vi till att exempelvis buller, vibrationer och risk för stenskott minimeras.

Vi arbetar alltid med att säkra, miljövänliga metoder som inte ska störa och förstöra i onödan. Behöver ni hjälp med en professionell bergsprängning av ett certifierat företag? Kontakta oss redan idag. Välkommen till Upplands Bergentreprenad.