Vibrationsfri bergspräckning i Stockholm och Uppsala

Vi kan spräcka berg med hydrauliska verktyg

Vi erbjuder professionell bergspräckning i Uppsala och Stockholm och vi har en stor maskinpark som möjliggör att vi kan åta oss både stora och mindre projekt. 

Metoden för bergspräckning är vibrationsfri och helt utan risk för skador. Passar att använda nära känsliga objekt eller där man av annan anledning inte tycker det är lämpligt att spränga.

Varför välja bergspräckning som metod i Uppsala eller Stockholm?

Den stora anledningen till att en bergspräckning blir lösningen är att det handlar om en miljö som omöjliggör att berget sprängs. Att spränga ett berg är det mest effektiva sättet att förbereda för ett byggprojekt, men det är även det som för med sig mest risker. 

Vi gör alltid en geoteknisk undersökning och denna i kombination med mätningar av exempelvis avstånd till närliggande byggnader ger oss också svar på vilken metod som är bäst. 

Fördelen med att spräcka snarare än att spränga sten och berg är att det inte ger några vibrationer. Det gör att en stenspräckning i Uppsala eller Stockholm är ett givet val i mer centrala miljöer.  

Stenspräckning Stockholm - anlita oss

Du som privatperson som står inför att bygga ett nytt hus kan med fördel anlita oss för att undersöka din tomt – och förbereda den inför grundläggningen. Vi erbjuder både bergspräckning och stenspräckning i Stockholm och Uppsala. Vanligast i samband med dylika projekt är att vi går vidare med att spräcka berg – av den enkla anledningen att man ofta bygger i nära anslutning till andra bostäder. 

Vibrationerna av en sprängning kan innebära att grunderna på villor sätter sig, detta samtidigt som exempelvis fönster kan gå sönder. Det handlar om stora skador som blir dyra att betala. En bergspräckning i Stockholm är vibrationsfri och säker. 

Stenspräckning Uppsala - kontroll genom hela processen

Den största fördelen med en stenspräckning är att det är en metod som ger oss full kontroll från start till mål. En sprängning ger inte alls samma kontroll och innebär i och med detta också att det finns risker inblandat. 

Även om vi är certifierade och utbildade bergsprängare så handlar det ändå om att saker och ting ska ske utom vår kontroll så sprängmedel används. 

Att spräcka berg i Stockholm är ett säkert och tryggt sätt att förbereda för byggprojekt. Med vår kunskap och vår stora maskinpark så kan vi erbjuda effektiva jobb även då denna metod tarvas. 

Spräcka berg Stockholm - i känsliga miljöer

En annan detalj som avgör vilken metod som bäst lämpar sig handlar om miljö och natur. I mer känsliga områden – exempelvis i nära anslutning till vattendrag – så måste man också ta större hänsyn och inte påverka omgivningen negativt. Där blir det givna valet en bergspräckning

Samma sak om det handlar om väldigt trånga utrymmen eller om det handlar om känsliga bergsformationer. Vi ser alltid till att inte skada naturen och de naturliga ekosystem som finns och det är en stor fördel med stenspräckning som metod. 

Stort fokus på säkerhet

Oavsett om vi anlitas för sprängning av berg eller för stenspräckning i Stockholm så ligger alltid det huvudsakliga fokuset på säkerhet. Vi spärrar av och informerar om att en spräckning av sten ska ske – och vi ser till att vare sig person eller egendom riskerar att skadas i samband med arbetet.

Vår personal följer alltid de föreskrifter, regler och protokoll som finns och använder sig givetvis av säkerhetsutrustning. Vi tummar aldrig på säkerheten och vi ser alltid till att erbjuda säkra sprängningar och kontrollerade spräckningar. 

Bergspräckning Uppsala - kontakta våra referenser

Vill du veta mer om oss och hur vi arbetar med bergspräckning? Vi har lång och gedigen erfarenhet och kan visa upp referenser från tidigare uppdragsgivare. Det gäller både privatpersoner och större entreprenörer. Vi är väldigt måna om att våra kunder ska välja oss även i framtiden och för att detta ska ske så krävs det också leverans in i minsta detalj. Vi arbetar alltid med ett stort kundfokus och med ett mål om återkommande kunder. Som beställare kan du räkna med ett arbete som sker säkert, som sker inom tidsplanen och till det pris vi har avtalat. 

Att vi kan visa upp så många referenser är ett bevis på att vårt sätt att arbeta är fungerande. Givetvis så hoppas vi att även du blir en av de återkommande kunderna till oss – och att du i framtiden blir en av våra referenser. Välkommen till Upplands Bergentreprenad!